Diopta

Menu

Diopta Letnja Avantura – Foto Akcija – Kupi, fotografiši se i osvoji!

Objavljeno: 22.06.2015. Bez komentara

U toku je Diopta Letnja avantura. Pridruži se i osvoji vredne nagrade.

Kupi sunčane naočare, fotografiši se u Diopta ramu i obavesti prijatelje da lajkuju tvoju fotografiju na našoj Facebook stranici.

www.facebook.com/Diopta

Igra je podeljena u „nagradne cikluse“ a trajanje jednog ciklusa je 14 dana. Nakon svakog ciklusa pet fotografija sa najviše lajkova osvojiće Full HD kameru, narednih 10 fotografija Bluetooth zvučnik a preostalih 30 fotografija Diopta set za plažu. Tokom zadnjeg nagradnog ciklusa učesnici svih nagradnih ciklusa i aktuelnog, takmičiće se za glavnu nagradu „Putovanje na Siciliju za dve osobe“.

Vreme trajanja igre: 22.jun – 03.avgust.2015

Pravila Foto Akcije – Letnja Avantura

Član 1.

Po ovim pravilima Diopta d.o.o Beograd, 13. Oktobra 13, PIB 106908922 (u daljem tekstu Priređivač), priređuje Foto Akciju pod nazivom “Letnja Avanatura” u cilju reklamiranja svojih proizvoda, a po Odluci Generalnog Direktora o priređivanju Letnje Avanture br. 161/15 od 22.6.2015 godine.

Član 2.

Svrha Letnje Avanture je reklamiranje proizvoda i usluga, u cilju unapređenja prodaje i postizanja boljih poslovnih rezultata.

Član 3.

Ovim pravilima se osigurava ravnopravnost svih učesnika u Foto Akciji i jednaka mogućnost za dobijanje poklona, nakon ispunjenja uslova iz ovog pravilnika.

Član 4.

Foto akcija Letnja Avantura traje u periodu od 22. juna 2015 godine do 3. avgusta 2015 godine, na Facebook profilu www.facebook.com/diopta i obuhvata 8 foto ciklusa (jedan foto ciklus traje 14 dana)

Član 5.

U Foto Akciji mogu učestvovati svi građani Republike Srbije, koji imaju stalno mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije, koji prihvataju Pravila Foto Akcije i koji su kupovinom naočara za sunce dobili fiskalni račun iz nekog od Diopta maloprodajnih objekata. Diopta ima diskreciono pravo da diskvalifikuje učesnike za koje se utvrdi da su varali tokom Lajk igre (glasali sa lažnih profila koji se otvaraju u svrhe varanja na Facebook-u, glasali sa iste IP adrese više puta itd).

Član 6.

Nakon kupovine sunčanih naočara učesnik, prilaže svoje podatke (ime, prezime, email adresu, kontakt telefon) i ima priliku da se fotografiše u Diopta okviru i da se fotografija objavi u odgovarajućoj galeriji na Diopta Facebook stranici www.facebook.com/diopta na kojoj će se obavljati lajkovanje fotografija. Posle svakog foto ciklusa (trajanje foto ciklusa je 14 dana) objavljivaće se dobitnici. Dobitnici su učesnici čija fotografija ima u momentu zaključenja igre najveći broj lajkova. U slučaju da dve ili više fotografija imaju isti broj lajkova, dobitnik je ona fotografija koja je najkasnije dodata u okviru foto ciklusa.

Član 7.

Dobitnici poklona objaviće se na Facebook stranici www.facebook.com/diopta. Priređivač je dužan da u roku od tri dana, nakon završetka foto ciklusa, objavi dobitnike. Nakon objavljivanja dobitnika, dobitnici su dužni da kontaktiraju Priređivača putem email adrese: avantura@diopta.rs ili putem Diopta Facebook stranice (ostave poruku u inbox-u) i ostave svoje podatke (ime, prezime, kontakt telefon, email adresu) kako bi Priređivač mogao da ih identifikuje. Povodom dodeljivanja nagrada, Diopta će organizovati zvaničnu dodelu 2.septembra 2015 godine a dobitnici su dužni da dođu po svoje nagrade. U slučaju da se dobitnik ne pojavi Diopta d.o.o će nagradu dati učesniku u nagradnoj igri koji je po broju lajkovao bio odmah iza dobitnika.

Član 8.

Pokloni su sledeći:

  • Diopta majica

  • lopte za plažu

  • Bluetooth zvučnik

  • Vodootporna kamera

  • Glavni poklon putovanje za dve osobe na Sisiciliju u trajanju od 10 dana.

Član 9.

Dobitnici poklona su dužni da svoje poklone preuzmu na zvaničnoj Diopta dodeli nagrada koja će se održati 2.septembra 2015 godine.. Dobitnik je dužan da prilikom preuzimanja poklona priloži važeću ličnu ispravu – ličnu kartu na osnovu koje će Priređivač utvrditi njegov identitet.

Ukoliko je dobitnik maloletno lice ili lice sa ograničenom sposobnošću, poklon može preuzeti jedino u pratnji roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika, koji su onda dužni da dostave svoju važeću ličnu ispravu.

Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima Foto Akcije da potpišu izjavu o preuzimanja poklona, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Potpisivanjem izjave o preuzimanju poklona smatra se da je dobitnik prihvatio upotpunosti Pravila Foto Akcije “Letnja Avantura”. Potpisivanjem ove izjave dobitnici su saglasni da im se bez naknade ime, prezime, fotografija, snimljeni materijal neograničeno koristi u marketinške i promotivne svrhe Priređivača putem svih medija.

Član 10.

U trenutku preuzimanja poklona od strane dobitnika smatra se da je Priređivač upotpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Pravilima foto akcije “Letnja Avantura”. Diopta d.o.o na poklone ne daje garanciju.

Ukoliko se uoče nepravilnosti kod glasanja, Priređivač zadržava pravo da učesnika bez prethodne opomene diskvalifikuje iz daljeg takmičenja.

Član 12.

Priređivač može prekinuti u svakom trenutku Foto akciju usled nastupanja okolnosti koje nisu mogle biti predviđene, izbeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati ili usled izraženih privrednih poremećaja ili kod Priređivača.

Član 13.

Učestvovanjem u Foto akciji svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između učesnika Foto akcije i Priređivača utvrđuje se nadležnost Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Diopta d.o.o

13. Oktobra 13

11260 Umka