Diopta

Menu

Donacija aparata za utvrđivanje vidnog polja

Objavljeno: 14.04.2015.

Donacija aparata za utvrđivanje vidnog polja – Pomozimo Klinici za očne bolesti, Kliničkog centra Srbije [14.04.2015.]