Struktura oka

STRUKTURA OKA
Rožnjača
koja je spoljni omotač oka. Ima veliku dioptrijsku jačinu i značajnu ulogu u procesu formiranja oštre slike u oku.


Očno sočivo ima sposobnost promene oblika (akomodacija) i tako omogućava optičkom sistemu oka promenu dioptrijske jačine, odnosno fokusiranje slike na različitim udaljenostima.


Mrežnjača je unutrašnja zadnja površina oka sačinjena od nervnih vlakana i ćelija. Ćelije su osetljive na svetlost, dok nervna vlakna provode impulse dobijene od ćelija.


Žuta mrlja nalazi se u središtu mrežnjače i ima prečnik od 1,5 mm, to je područje najveće osetljivosti.

Normalno oko (emetropno oko)

Kod normalnog oka oštra slika predmeta se formira na mrežnjači tako što se slika kroz optički sistem rožnjače i očnog sočiva prelama, fokusira i sabira u žutoj mrlji, koja je polje najveće osetljivosti mrežnjače oka.

Refrakcione mane (ametropije)


Dalekovidost (hypermetropia) SPH +

Kod dalekovidog oka slika predmeta se fokusira iza mrežnjače. Najčešći razlog tome je malo oko (D<24mm). Ova mana sekoriguje oftamološkim sočivima sa pozitivnom dioptrijom.

Kratkovido oko (myopia) SPH -

Kratkovido oko fokusira sliku ispred mrežnjače. Kratkovide osobe ne vide jasno na daljinu. Ova jnedostatak se koriguje negativnim oftamološkim sočivima.

Astigmatizam
Astigmatizam može da se javi kod svake od prethodno spomenutih mana vida. Najčešće ga uzrokuje nepravilnost površine rožnjače. Kod astigmatičnog oka ne postoji sposobnost formiranja jedinstvene slike tačke u odgovarajućoj tački na mrežnjači zbog toga što oko u rayličitim procesima ima rayličite dioptrijske jačine. Astigmatizam se koriguje cilindričnim sočivima.

Poremećaj akomodacije - prezbiopija


Očno sočivo sa godinama postepeno gubi sposobnost akomodacije. Prezbiopija (staračka dalekovidost) se javlja kod starijih ljudi posle 40 god. i manifestuje se kao nemogućnost oka da izoštri sliku bliskih predmeta. Najčešće je prvi simptopm prezbiopije nemogućnost da se bez napora čita tekst na normalnoj udaljenosti od oka.

Pacijentu sa prezbiopijom su potrebne dve dioptrije: jedna za daljinu i druga, u pozitivnom smislu veća, za blizinu tj. za čitanje. Ovo može da se obezbedi bifokalnim ili progresivnim sočivima, kao i specijalizovanim monofokalima Digital Free.

Prezbiopija može biti u kombinaciji sa astigmatiznom, miopijom i hipermetropijom.

Razrokost (strabizam)


Razrokost se javlja kod narušenog uzajamnog položaja očiju i neusaglašenog zajednočkog kretanja očiju. Koriguje se prizmatičnim sočivima.

Estropie


ExtropieHipertropieHipotropie

Pronađite prodavnicu